Health Solutions Logotype 

Health Through Data

Från horisont till framtid

1 December 2020

I projektet idag arbetar flera stora och viktiga aktörer tillsammans för att lösa utmaningar så som finansiering av nya behandlingsinnovationer och dess möjlighet att erbjudas på ett jämlikt och rättvist sätt till rätt patienter på ett kostnadseffektivt sätt.

Målet med det 2,5 år långa Vinnova-sponsrade projektet är att leverera en förbättrad och förvaltad process för implementation av innovationer i den svenska sjukvården. Det kommer att inkludera underlag för avtal, horizon scanning, uppföljning och användande av AI för att prediktera vård. Status per december 2020 är att den historiska delen (även kallad ”What if”) snart är avslutad med goda resultat. För den nyfikne kommer information från rapporten för ”What if” att presenteras på Vinnovas hemsida.

 

Vidare arbetar projektet med SKR för att ta fram en förvaltad och förbättrad process för medicintekniska produkter samtidigt som det tillsammans med läkemedelsbolag och experter arbetar med integration och dataset för kommande Hepatit B-läkemedel.

Projektet har många grenar och för att dela med sig av den kunskap som utkommer från arbetet och samtidigt införa ny kunskap så finns även 7-9 st satellitprojekt som kommer anknyta till projektet.

Vid frågor kring projektet eller satelliter är ni varmt välkomna att höra av er till huvudprojektledaren Martina Breitenau, via mejl: martina.breitenau@healthsolutions.se

An illustration with a doctor and a patient sitting in a room on a phone. In the illustration there are several different types of symbols that are linked to different work areas of Health Solutions.