Health Solutions Logotype 

Health Through Data

InfCare Sprututbyte blir nationellt kvalitetsregister

2 Februari 2021

Sedan flera år har InfCare Sprututbyte använts som kvalitetsregister för sprututbyteskliniker i ett flertal regioner i Sverige. Nu samordnas arbetet då InfCare Sprututbyte blir godkänt som nationellt kvalitetsregister. Därmed blir det möjligt att göra uppföljning, forskning och rapportering av data på nationell nivå.

Sprututbyte för personer som injicerar droger är en viktig verksamhet för att minska risken för smittsamma sjukdomar. I tillägg utgör verksamheten en möjlighet för dem som injicerar droger att lättare komma i kontakt med vården.

Initiativtagare till InfCare Sprututbyte är Martin Kåberg, infektionsläkare och medicinskt ansvarig för sprututbytet i Stockholm.

- Vi såg behovet eftersom det finns väldigt begränsad kunskap om gruppen personer som injicerar droger. Kvalitetsegistret och det beslutsstöd som ingår ger oss en fantastisk möjlighet att lära oss mer för att kunna erbjuda bättre vård, säger Martin Kåberg.

Sedan regionala kvalitetsregister började användas i Stockholm och Skåne har det varit möjligt för läkare att få en helhetsbild av gruppen patienter som kommer till sprututbyteskliniker i den egna regionen. Verktyget samlar data till ett kvalitetsregister, och är på samma gång utformat som ett beslutsstöd för vårdpersonalen i mötet med den enskilde patienten. Personalen kan lätt få en överblick för att följa upp patienten med avseende på generell hälsa, inklusive förekomst av smittsamma sjukdomar som HIV och Hepatit C.

InfCare Sprututbyte har successivt börjat användas i fler och fler regioner, där var och en kunnat få aggregerad data för sin egen klinik. När det nu blir ett nationellt kvalitetsregister inrättas en nationell registerhållare och en officiell styrgrupp med representanter från sprututbyteskliniker i olika regioner. I och med detta öppnas också möjligheten att kunna följa upp, bedriva forskning och se trender baserat på avidentifierade data på nationell nivå.

- Det är glädjande att det blivit många fler kliniker i Sverige som erbjuder sprututbyte. Men därmed ökar också vikten av att kunna göra sammanställningar och utvärderingar på nationell nivå. I och med att det finns ett inbyggt beslutsstöd som används i verksamheten, vet vi att också att alla samlar in data på samma sätt. Det här gör det möjligt att kunna rapportera våra nationella data i internationella sammanhang, något som länge efterfrågats av både EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) och ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), säger Martin Kåberg.

InfCare Sprututbyte har utformats i samarbete med Health Solutions, och byggts i företagets plattform RealQ.

- Det har varit ett mycket givande samarbete. Inte minst för att det här projektet tydliggör hur avidentifierade patientdata kan komma till användning för att utveckla vården för en utsatt grupp patienter, säger Teresa Reinli, projektledare för InfCare Sprututbyte på Health Solutions.

Contact

Teresa Reinli

  teresa.reinli(a)healthsolutions.se

Illustration av en hand som håller i en mobil
An illustration with a doctor and a patient sitting in a room on a phone. In the illustration there are several different types of symbols that are linked to different work areas of Health Solutions.